مرور رده

فیزیک

آخرین اخبار و یافته‌های فیزیک در جهان

ماده تاریک چیست؟

تقریبا ۸۰ درصد از جرم جهان از موادی تشکیل شده که دانشمندان نمی توانند به طور مستقیم مشاهده کنند. این…