قمرهای زحل با جمع آوری ذرات حلقه ها در حال رشد کردن هستند

یافته های جدید ناسا نشان میدهد که پنج قمر کوچک که در حلقههای اطراف زحل قرار دارند با جمع خردههای حلقهها در حال رشد هستند.

به گزارش تاپ دیجیت و به نقل از ناسا، تصاویر فضاپیمای کاسینی ناسا نشان میدهد که سطوح این قمرهای غیر معمول با موادی از حلقههای سیاره زحل و ذرات یخی که از قمر بزرگ انسلادوس منشا میگیرند پوشیده شده اند. این تصویر همچنین نشان میدهد که این قمرها در حال رقابت با یکدیگر هستند.

بانی بوراتی (Bonnie Buratti) از آزمایشگاه پیشرانه های جت ناسا (NASA’s Jet Propulsion Laboratory) در پاسادینا و نویسنده این مقاله میگوید: تصاویر جالب از این قمر های عجیب و غریب به ما اجازه می دهد تا چگونگی تعامل این قمرها را با حلقه های زحل درک کنیم. وی در ادامه میگوید: ما در حال مشاهده شواهد بیشتری از حلقه های فعال و پویای زحل و سیستم قمرهای آن هستیم.

تحقیقات جدید از دادههایی که توسط شش ابزار کاسینی در سال ۲۰۱۷ و قبل از اتمام ماموریت جمع آوری شده بود، به انجام رسیده و در آن کاملا مشخص است که گرد و غبار و یخ از حلقهها به قمرها و اطراف حلقهها متصل میشوند.

دانشمندان همچنین دریافتند که سطوح قمرها به شدت متخلخل است، این نشان میدهد که آنها در مراحل متعدد تشکیل شدهاند، به این ترتیب که مواد حلقهها بر روی هسته های متراکمتر که ممکن است باقی مانده یک شی بزرگ تر باشد، جمع شدهاند.

بوراتی میگوید: ما متوجه شدیم که این قمرها ذرات یخ و گرد و غبار را از حلقه ها جمع کرده و به پیرامون استوای خود اضافه میکنند. قمرهای چگالتر بیشتر شبیه به توپ هستند زیرا نیروی گرانش آنها مواد را به درون خود میکشد.

لیندا اسپیلکر (Linda Spilker) یکی از دانشمندان آزمایشگاه پیشرانه های جت ناسا میگوید: شاید این روند در سراسر حلقه ها ادامه داشته باشد و بزرگترین ذرات حلقهها نیز در اطراف آنها باهم یکی شدهاند. تصاویر جزیی تر از این قمرها ممکن است به ما در فهم رفتار ذرات حلقهها کمک کند.

قمرهای زحل با جمع آوری ذرات حلقه ها در حال رشد کردن هستند

براساس مطالعات ماهوارهای قمرهای دافنیس و پن (Daphnis and Pan) که به زحل نزدیکتر هستند، بیشتر دگرگونی را بر اثر مواد حلقهها متحمل شدهاند. سطوح قمرهای اطلس (Atlas)، پرومتیوس (Prometheus) و پاندورا (Pandora) که از زحل دور هستند دارای ذرات حلقهها هستند ولی آنها نیز با ذرات یخی روشن و بخار آبی که از انسلادوس به بیرون پاشیده است پوشیده شدهاند. 

بیشتر بخوانید: حلقه های زحل در حال از بین رفتن هستند

مطالب مشابه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.