جهان هستی بر روی یک حباب در حال گسترش است

محققان مدل جدیدی را برای جهان طراحی کرده اند که ممکن است مسئله انرژی تاریک را حل کند. این مقاله جدید یک مفهوم ساختاری جدید شامل انرژی تاریک پیشنهاد میکند که در آن جهان هستی بر روی یک حباب در یک بعد اضافی در حال گسترش است. 

به گزارش تاپ دیجیت و به نقل از ساینس دیلی، ما از ۲۰ سال گذشته می دانیم که جهان در حال گسترش است.  انرژی تاریک که در سراسر جهان نفوذ کرده و آن را گسترش می دهد، می تواند آن را توضیح دهد. فهم طبیعت این انرژی تاریک یکی از مباحث مهم فیزیک بنیادی است. 

امید زیادی به نظریه ریسمان داریم تا بتواند پاسخی برای آن ارائه دهد. با توجه به نظریه ریسمان، همه اجسام از اجزاء کوچک و ارتعاشی رشته مانند تشکیل شدهاند. این تئوری به وجود ابعاد فضایی بیش از سه بعد نیاز دارد. برای ۱۵ سال، مدل هایی در نظریه ریسمان وجود داشت که فکر می شد ماده تاریک را شرح میدهند. با این حال نقدهای بسیار زیادی درباره آنها وجود داشت، اما اکنون چندین محقق می گویند که هیچ کدام از مدل های پیشنهادی که تا به امروز ارائه شده قابل اجرا نیستند.

در این مقاله انرژی تاریک و جهان هستی بر روی یک حباب در یک بعد اضافی در حال گسترش است. کل جهان در لبه این حباب در حال گسترش است. تمام مواد موجود در جهان به انتهای رشته هایی میرسند که در بعد اضافی گسترش می یابد. محققان همچنین نشان می دهند که حباب های در حال رشد می توانند در چارچوب نظریه ریسمان وجود داشته باشند. قابل تصور است که حباب های بیشتری نسبت به ما وجود داشته باشد که مربوط به سایر جهانها است (بیشتر بخوانید: ماده تاریک چیست).

مدل این دانشمندان تصویر جدید و متفاوتی از آفرینش و پایان جهان ارائه می کند، همچنین ممکن است یک راه و روش برای آزمایش نظریه ریسمان هموار کند. 

مطالب مشابه
1 نظر
  1. محسن می گوید

    به نظر من کل عالم بروی یک پوسته حباب در حال دور شدن از هم با سرعت نور است و عاملی که باعث تورم این حباب شده زمان است یعنی زمان درون یک تکه انرژی دمیده شده که با عث گسترش این حبا ب با سرعت نور میشود و انرژی در حال گسترش در اثر لرزش شدید ناشی از حرکت تبدیل به ماده شده است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.