تصاویر نهایی کاسینی از حلقه های زحل که تاکنون دیده نشده بودند

دانشمندان با تجزیه تحلیل دادههای حاصل از آخرین ماموریت فضاپیمای کاسینی اطلاعات جدیدی درباره حلقههای زحل بدست آوردهاند. 

به گزارش تاپ دیجیت و به نقل از ساینس آلرت، فضاپیمای کاسینی در آخرین سال ماموریت خود به جایی شیرجه زد که تاکنون هیچ فضاپیمایی نتوانسته به آنجا برود، فضای بین سیاره زحل و حلقههای آن. پس از شیرجه و ۲۲ بار چرخش به دور زحل، کاسینی اطلاعات جدیدی به فضانوردان درباره قمرهای کوچک زحل و خم شدن حلقهها تحت تاثیر قمرها ارائه کرد.

براساس اطلاعات جدید این حلقهها نه تنها جوانتر از زحل هستند، بلکه پنجرهای به نحوه تشکیل سیارهها از حلقههای عظیم گردوغبار ستارههای تازه متولد شده هستند. این اطلاعات توسط چهار ابزار کاسینی جمع آوری شدهاند و جزئیاتی فراهم نمودهاند که تاکنون مشاهده نشده بود.

این اطلاعات بافتهای شبیه نی را نشان میدهند که بصورت دستهای بوده و بر اثر حرکت قمرهایی نظیر دفنیس (Daphnis) الگوهایی در آنها ایجاد شده است. دانشمندان همچنین نقشههای جدیدی از رنگها، درجه حرارت و ترکیب شیمیایی حلقهها تهیه کردهاند. این اطلاعات پاسخ برخی از سوالات جالب را نیز فراهم کرده است. به عنوان مثال، مجموعهای از خطوط تولید شده تحت تاثیر حلقه F (دورترین حلقه اصلی) دارای طول و جهت گیری یکسان هستند.

بیشتر بخوانید: حلقه های زحل در حال از بین رفتن هستند

دادهها همچنین اطلاعات جدیدی راجع به قمر دفنیس ارائه دادهاند. شکافی که تحت تاثیر دفنیس در حلقهها ایجاد شده است به شکاف کیلر (Keeler gap) مشهور است، تصاویر جدید نشان میدهند که رشتههای نازک از مواد تشکیل دهنده حلقهها در اطراف شکاف از قمر دفنیس جدا شدهاند.

تصاویر نهایی کاسینی از حلقه های زحل
رشته های چندگانه پشت دفنیس (NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

با این وجود همه چیز کاملا مشخص نیست زیرا دانشمندان نتوانستند سه بافت مجزای صاف، کدر و رگهدار را تشخیص دهند. این ویژگیها در حلقهها در کمربندهای مجزا با لبه های تیز قرار دارند. مشکل اینجاست که این بافتها را نمیتوان با هیچ یک از ویژگیهای حلقهها شناسایی کرد.

اسرار بیشتری درباره شیمی حلقهها وجود دارد که توسط ابزار نمایان (Visible) و اسپکترومتر اشعه مادون قرمز کاسینی گردآوری شده است. در بخش بیرونی حلقه A، نقشه طیفی مقدار زیادی آب یخ زده ضعیف شناسایی کرده است. این مورد بسیار تعجب آور است زیرا این منطقه بسیار بازتابنده است، که نشان دهنده خلوص بالای آب یخ زده یا استحکام بالای یخ است.

همچنین آنالیزهای طیف سنج مشخص کرد که متان یا آمونیاک یخ زده در حلقهها وجود ندارد. این مساله عجیب است زیرا سال گذشته دانشمندان اعلام کردند که در میان مواد آلی آمونیاک و متان نیز در حلقههای درونی زحل کشف کرده اند. 

بیشتر بخوانید: قمرهای زحل با جمع آوری ذرات حلقه ها در حال رشد کردن هستند

مطالب مشابه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.