آموزش پریدن به عنکبوت

پژوهشگران دانشگاه منچستر موفق شده اند عنکبوت را به گونه ای آموزش دهند که با فرمان شروع به پریدن کند.

به گزارش تاپ دیجیت و به نقل از ساینس آلرت، پژوهشگران دانشگاه منچستر موفق شده اند عنکبوت را به گونه ای آموزش دهند که با فرمان شروع به پریدن کند اکنون آنها امیدوارند که با الهام از این عنکبوت بتوانند نسل جدید میکرو روباتها را بر اساس طبیعت طراحی کنند.

تعداد زیادی عنکبوت وجود دارند که قادر به پریدن هستند اما پژوهشگران در این تحقیق از عکنبوت فیدیپوس رجیوس استفاده کردند. تکنیک این عنکبوتها برای پرش بسیار جالب است زیرا آنها برای شکار طعمه تا شش برابر طول خود می پرند.

محققان با استفاده از دوربین های پیشرفته از پرش عنکبوت فیلمبرداری کردند، فیلم نشان داد که عکنبوت چندین تکنیک پرش دارد. در محدوده نزدیک (تقریبا دو برابر طول بدن) ترجیح می دهد با سرعت کمتر حرکت کند. اما برای جهش های طولانی (تقریبا شش برابر طول بدن) تمایل دارد از پرش پرانرژی بیشتر استفاده کند.

هدف پژوهشگران این مرکز اینست که با اسکن سه بعدی بتوانند مدلی بر اساس ساختار بدن و جهش عنکبوت طراحی کنند. ماهیت نیروی پرش عنکبوتها برای زیست شناسان مورد سوال بوده و نظریه هایی مختلفی در اینمورد وجود دارد. اگر محققان بتوانند ماهیت پریدن عنکبوت را کشف کنند این مسئله می تواند برخی محدودیت هایی که در حال حاضر در طراحی رباتها وجود دارد، را برای پژوهشگران حل کند.

مطالب مشابه

نظرات بسته شده است.